iso_mobilwebb

VS-värme och sanitet

VS står för värme och sanitet och innefattar allt inom rörisolering, värme och värmesystem samt kyla, kondens och kylsystem.

Rörisolering

Rörisolering är en integrerad del av en fastighets VVS-system. Med rätt isolerade rörledningar kan du sänka energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna. Rörisolering hjälper också vattnet att hålla rätt temperatur oavsett om det gäller värme eller kyla. Isolering av rör förebygger läckage av värme, att det bildas kondens och i värsta fall att rören fryser sönder. Rätt typ av isolering av hög kvalitet, kan över tid spara väldigt mycket pengar.

Värme-, kyla- och kondensisolering

Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska varmvatten som du tar från kranen hålla mellan 50℃ och 60℃. För att uppnå detta behöver rören isoleras för att begränsa värmeförluster och transportera värmen med rätt temperatur till rätt ställe. Genom att minska värmeförluster minskar du även energiförbrukningen och därmed blir driftkostnaden lägre.
Kalla rör behöver isoleras för att förhindra att värme tränger in från omgivningen. Detta är extra viktigt ur hälsosynpunkt eftersom kallvattnet kan drabbas av bakterietillväxt t.ex. Legionella om det blir för varmt.

Om kall luft passerar i en kanal genom ett rum med högre temperatur riskeras kondensutfällning på kanalens utsida. För att förebygga det måste ventilationskanalen isoleras så att yttemperaturen överstiger daggpunkten för luften i rummet. För att det ska fungera måste isoleringen diffusionsspärras genom tejpning.

Ventilationssystem behöver kondensisoleras för att förhindra att kondens bildas i eller på kalla kanaler eller rör. Kalla ledningar och rör för komfortkyla behöver isoleras för att förhindra att det bildas kondens på rören i utrymmen som de passerar där temperaturen är högre. Isoleringen sparar också energi då det kostar tre gånger mer att producera kyla än värme och är viktigt att inte varm luft kan tränga in i de kalla rören.

Ventilationsisolering

Inom ventilationsisolering utför vi huvudsakligen värme- och brandisolering. Vi erbjuder plåtbeklädnad av ventilationskanaler och kan vi erbjuda specialanpassning och en helhetslösning och av olika isoleringsarbeten.
Ventilationskanaler värmeisoleras för att reglera och begränsa energiförluster. Ett korrekt isolerat ventilationssystem minskar värmeförluster och sparar både pengar och miljö. Genom att isolera varmluftskanaler förhindrar man att värme flödar ut från kanalen liksom isolering av kalla rör förhindrar att värme tränger in i rören.