iso_mobilwebb

Rör- och ventilmärkning

Rörmärkning på rörisolering görs för att tydliggöra vad det är för slags rör som är installerade och vilken eller vilka funktioner de har. Europeisk och svensk lagstiftning kräver att gasledningar, vätskeledningar och ventilationskanaler ska vara försedda med en tydlig märkning.

Gällande regler föreskriver att rörledning märks med namn på det ämne som transporteras i röret. Samtliga rörledningar skall, oavsett innehåll märkas med uppgift om flödesriktning. Huvudavstängningsventiler, nödstopp samt manöverdon för sådan utrustning skall alltid vara märkta så att erforderliga åtgärder snabbt kan vidtas i en nödsituation. Vid reparationer och andra ingrepp ska man säkert kunna identifiera vilken funktion röret har och vilket ämne som det används för att transportera.

En ordentlig ventilmärkning vid isolering av rör är av stor vikt. Ofta kan en fastighet innehålla många olika ledningar, rӧr och ventiler. Om något händer ӓr det viktigt att enkelt kunna identifiera de olika delarna. Ibland måste det gå snabbt, som vid någon form av läcka, nödvändig reparation eller kanske ett driftsstopp som kräver omedelbar åtgärd.

Med korrekt utförd märkning av ventiler är det möjligt att direkt se vilken ventil det handlar om vilket möjliggör omedelbar åtgärd eller reparation av anlӓggningen utan några stora problem.