iso_mobilwebb

Ljudisolering

Kanaler för ventilation ska transportera luft men inte föra med sig ljud eller buller från spjäll, fläktar och andra delar i anläggningen. Invändig isolering med mineralullsprodukter ger en effektiv dämpning av störande ljud.