iso_mobilwebb

Dagvatten- och avloppsrör

Rör som transporterar dagvatten genom en fastighet behöver isoleras mot kondens, brand och ljud. När det gäller avloppsrör behöver de framförallt brand- och ljudisoleras men kan i vissa fall också behöva kondensisoleras.