iso_mobilwebb

Teknisk isolering

Våra dotterbolag erbjuder ett helhetskoncept inom teknisk isolering. Kunderna finns inom bygg- och fastighetsbranschen samt inom tillverknings- och energiindustrin. Teknisk isolering inbegriper all typ av isolering som inte är isolering av en fastighets byggkonstruktion.

Vi utför allt inom teknisk isolering och industriisolering tex:

 • Ventilationsisolering
 • Rörisolering
 • Värme
 • Kyla
 • Kondens
 • Kyl- och värmesystem
 • Ljudisolering av ventilationsrör
 • Dagvatten- och avloppsrör
 • Brandtätning och brandisolering
 • Pannor
 • Rör
 • Rökgaskanaler
 • Skyddsisolering
 • Kylisolering
 • Ljudisolering
 • Madrassisolering
 • Cisterner
 • Tankar