iso_mobilwebb

Om oss

Isoleringsgruppen erbjuder tjänster inom teknisk isolering

Kvalificerade tjänster inom teknisk isolering

Vi erbjuder teknisk isolering via våra bolag runt om i Sverige. Bolagen vänder sig till kunder med olika behov av teknisk isolering inom VS, ventilation och kyla, brandtätning, rörmärkning samt teknisk isolering inom industrin — ja kort och gott till alla som behöver någon form av teknisk isolering.

Vårt koncept inom affärsutveckling

Vi erbjuder rätt person ett lätt företagande med oss som partner. Du fokuserar på det du kan bäst – det vill säga att du sköter den dagliga driften i vårt gemensamma bolag. Utifrån dina förutsättningar inom företagande stöttar vi dig med det du behöver för att lyckas.

Fördelarna med att vara en del av oss

 • Vi tillhandahåller ett affärsmässigt och personligt engagemang genom delägarskap.
 • Vi erbjuder finansiering och garanterar lönekostnader i uppstartsfasen. Det är ofta en avgörande faktor för att våga ta steget och bli egen företagare.
 • Styrkan i vårt koncept är att vi tillsammans hjälps åt för att vi snabbt skall uppnå lönsamhet i det gemensamma bolaget.   
 • En annan viktig del är du drar nytta av de många stordriftsfördelar det innebär att ha ett supportkontor som stöttar dig i ditt företagande. Många underskattar arbetsinsatsen i början av en bolagsstart och det underlättar att kunna ringa och fråga om saker man inte alltid har koll på.
 • Exempel på en annan stordriftsfördel är att vi genom gemensamma inköp kan få förmånliga rabatter och betalningsvillkor genom centrala inköp av material, drivmedel med mer, som annars inte skulle vara möjligt att få för ett nystartat bolag.

Vem kan bli en del av oss?

Vi vänder oss dels till dig som vill bli företagare inom teknisk isolering och till befintliga företag som vill börja ta del av alla de fördelar som det innebär att vara partner med oss.

Låter det intressant?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi får möjligheten att träffa dig, lyssna på dina idéer och presentera hur vi kan lyckas tillsammans.

Du får bland annat
hjälp med:

 • Uppstart av bolaget
 • Finansiering
 • Projekt- och ledningssystem (Bygglet)
 • Engagerade delägare med bred och lång erfarenhet inom olika områden
 • Nätverk inom branschen
 • Marknadsföring/säljstrategier
 • Förmånliga inköpsrabatter
 • Administration av löner, bokföring, bankkontakter med mer.