iso_mobilwebb

Nyheter

2019 > 10

Isoleringsgruppen Sveriges dotterbolag, Insutec Sweden AB, erbjuder nu sina kunder ett helhetskoncept inom teknisk isolering. Fredrik Krögén och Stefan Påfvelsson kommer under hösten att utöka sin verksamhet med att förutom industriisolering även satsa på VVS-isolering.

Läs mer om Insutecs tjänster på 
insutec.se/sv-SE/teknisk-isolering

Certifiering innebär godkänd revision och är ett bevis på att företaget håller måttet inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001).

ISO 9001 baseras bl.a. på kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang och på relationshantering. ISO 14001 handlar om miljöledning. Miljöarbete är viktigt och betyder att företaget förutom att de minskar på jordens resurser också får lägre kostnader för avfallshantering. Läs mer om certifieringar på SIS

Vi välkomnar Martin Sethman och SAM Isolering AB till Isoleringsgruppen Sverige. De har mångårig erfarenhet inom industri, vs och ventilationsisolering i hela södra Sverige. SAM Isolerings bas kommer vara i mitten av Skåne med Skåne, Blekinge och Halland som huvudsakliga arbetsområden.
 
SAM Isolering erbjuder sina kunder ett helhetskoncept inom teknisk isolering för tillverknings- och energiindustrin samt närliggande branscher. Läs mer om deras tjänster på www.samisolering.se