iso_mobilwebb

Iso certifieringen klar för Insutec

Certifiering innebär godkänd revision och är ett bevis på att företaget håller måttet inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001).

ISO 9001 baseras bl.a. på kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang och på relationshantering. ISO 14001 handlar om miljöledning. Miljöarbete är viktigt och betyder att företaget förutom att de minskar på jordens resurser också får lägre kostnader för avfallshantering. Läs mer om certifieringar på SIS