iso_mobilwebb

Insutec – ny aktör inom industriisolering

Insutec Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Isoleringsgruppen Sverige, är vår gemensamma satsning som erbjuder ett helhetskoncept inom industriell teknisk isolering för tillverknings-och energiindustrin samt närliggande branscher i Sverige.

Insutec Sweden AB drivs av Fredrik Krögén och Stefan Påfvelsson, två tunga namn med flerårig erfarenhet inom teknisk isolering. Fredrik tillträder sin tjänst den 1 september 2019.